Gestió

SUMMA PATRIMONIA EAF


Fundada el 2005, autoritzada i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), inscrita amb el número 17 en el Registre Administratiu d'Empreses d'Assessorament Financer.

 

Les EAF són empreses d'assessorament financer i patrimonial, personalitzat, transparent i sense conflicte d'interessos; tant per a inversors particulars, com per a empreses; i sota la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Les EAF estan regulades per RD 217/2008, de 15 de Febrer sobre règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió.

Història de la companyia

Summa Patrimonia es funda a principis de l'any 2005 i en els seus inicis es fonamentava per crear i desenvolupar un negoci d'assessorament financer independent als seus clients.

 

L'any 2008, una directiva europea va emparar aquesta activitat delegant la regulació del seu funcionament i control a la CNMV. És quan a Espanya es crea la figura de EAF (Empresa d'Assessorament Financer) com una tipologia més d'entitats d'inversió.

Notícies
Investment Europe febrer 2018
Investmente Europe, Febrero 2018
Assessors de fortunes
LA VANGUARDIA
Revista EAFI
ArticulosEAFIs
Primer
<<Anterior1234Següent>>
Últim
Contacta amb nosaltres
Imagen de seguimiento