Serveis
  • Assessorament en creació d'empreses: Oferim suport a l'empresari per constituir i finançar la nova empresa o projecta. Analitzem la viabilitat econòmica-financera alhora que busquem i negociem les millors alternatives de finançament i inversió.

  • Acompanyament en fusions i adquisicions: Assessorem i acompanyem en tot el procés de fusió i / o adquisició d'empreses. Facilitem el contacte amb industrials del sector i capitalistes interessats, així com la de negociació de l'acord final i la consegüent signatura del contracte de compravenda ...

  • Reorganització o Reestructuració del Deute: Anàlisi de la situació financera actual i dels seus riscos financers subjacents i assessorament en la negociació del canvi o de la reestructuració del deute actual.

  • Renegociació de les condicions econòmiques Vigents: Anàlisi de les despeses financeres i renegociació amb les entitats financeres per reduir el cost actual.

  • Obtenció de Nova Deute Bancària o Entrada de Capital: Anàlisi financera actualitzat i històric, per l'elaboració d'un estudi financer perquè puguem buscar i negociar nou deute amb entitats financeres o captació de socis inversors. Un cop finalitzada la roda de finançament, informem al client els productes més favorables, per a la posterior elecció.

  • Gestió de Tresoreria: Analitzem la tresoreria actual i busquem un programa de millora de fluxos de caixa per establir un model de previsió de tresoreria d'acord amb les necessitats de cada client. Gestionem i assessorem les puntes de tresoreria, per aconseguir la màxima rendibilitat.

Serveis per inversors
Serveis per a empreses
Imagen de seguimiento