Serveis
  • Diagnòstics i Plans de Viabilitat: Definir i seguir el pla estratègic potenciant clarament el creixien del negoci i per flux millorar la rendibilitat i solvència del negoci de forma sostenible en el curt, mitjà i llarg termini.

  • Control Financer i de Gestió: Considerem de vital importància identificar les variables a monitoritzar per veure la seva evolució i així poder analitzar els resultats per a la presa de mesures correctores. Dissenyem i implementem informes de gestió on s'analitzen i monitoritzant les variables clau per a la presa de decisions.

  • Comptabilitat Analítica o de Costos: La definició, aplicació i càlcul dels costos dels productes fabricats a partir de la conversió d'un procés productiu (en les seves fases diferents) fins a la seva valoració econòmica aplicada al producte, són models de càlcul que assegurant la correcta valoració de cada producte fabricat, permeten fixar els preus de venda a nivell competitiu i de mercat, mantenint i assegurant els marges de contribució.

  • Programes d'Estalvi i Eficiència Operativa: Un control de cada un dels recursos utilitzats per a la compra o sufragar els costos de l'empresa, és vital per a corregir pràctiques indegudes i fins i tot el sentit de l'optimització dels recursos disponibles.

  • Estudis de Productivitat: Un estudi dels costos de producció per gamma de productes, de la seva rendibilitat final i una anàlisi de millora dels costos en el procés, són fonamentals per a la millora de rendibilitat de l'empresa.

Serveis per inversors
Serveis per a empreses
Imagen de seguimiento