EAFI
EAFI

Som una "Empresa d'Assessorament Financer Independent" (EAFI), inscrita amb el número 17 al Registre de EAFIs de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Va ser la quarta llicència aprovada a Catalunya.

 

Les EAFI són empreses de serveis que presten exclusivament serveis d'assessorament financer en matèria d'inversió i en matèries auxiliars com estructuració de capital, estratègia industrial i altres serveis en relació amb fusions i adquisicions.

 

Les EAFI estan regulades per RD 217/2008, de 15 de Febrer sobre règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió.

fullet EAFI
Imagen de seguimiento