Gestió
Gestió

La gestió de la riquesa requereix d’una alta dedicació i d’una actualització permanent per poder estar al dia en uns mercats cada cop mes competitius. La gran oferta de productes i serveis fan que les possibilitats d’inversió s’ampliïn i evolucionin constantment.


Degut aquests entorn tan canviant dels mercats financers actuals, també els inversors mes experimentats, solen necessitar d’un assessor financer professional que els ajudi a triar correctament entre els milers de productes d’inversió que en l’actualitat s’ofereixen.


La figura de l’assessor financer independent pretén que cada client tingui una estratègia d’inversió d’acord amb el seu perfil, que el client entengui com funciona cada producte i que conegui l’evolució de les inversions efectuades.


En aquest escenari, Summa Patrimonia ofereix objectivitat en la selecció dels millors productes i serveis financers de tercers, centrant la seva atenció exclusivament en benefici dels nostres clients. 

 

"Un bon inversor, s'assegura d'entendre el producte que està comprant, abans d'invertir"

Perfil Inversor
Imagen de seguimiento