Història Summa Patrimonia
Història de la companyia

Summa Patrimonia es funda a principis de l’any 2005, i ens els seus inicis es fonamentava en crear i desarrelar un negoci d’assessorament financer independent als seus clients. Durant l’any 2008, una directiva europea va donar empara aquesta activitat i va delegar la regulació del seu funcionament i control a la CMNV. Es quan a Espanya es crea la figura de EAF (Empresa d’Assessorament Financer Independent) com a una tipologia mes d’entitat d’inversió.

 

Summa Patrimonia neix degut a que els seus socis fundadors es van donar compte que el mercat financer donava molta informació sobre els seus productes, però al mateix temps aquesta informació era confusa, poc transparent i amb manca d’objectivitat, a causa que cada entitat oferia els productes mes beneficiosos per ells.

 

Aquesta falta de transparència i ètica combinat amb la multitud d’informació per el client, produeix que el client no pugues conèixer la seva posició real en una data determinada. Amb un mercat tan saturat, vàrem creure convenient que podíem ajudar al client en la simplificació de les seves posicions bancaries, integrant una parametrització i consolidació del seu patrimoni per tal que client pugues conèixer el risc global i el seu rendiment en qualsevol moment i sobretot poder marcar una estratègia clara sobre el seu patrimoni.

 

 

"EN ALTRES PARAULES, EL CLIENT PREN EL CONTROL DELS SEUS DINERS"

 

 

Creiem oportú que els nostres clients haurien de tenir una informació mes objectiva i plural de on poder invertir el seu patrimoni, on els inversors no depenguessin exclusivament de les propostes d’inversió de l’entitat financera on tinguessin comptabilitzada la conta. Els conflictes d’interès dels clients envers les entitats financeres i la massificació en la gestió eren símptomes d’una industrialització de l’assessorament, d’una pèrdua directe dels valors d’objectivitat i transparència en favor de la “col·locació” de productes i marge bancari. Aquesta nova manera de fer de les entitats bancaries, feia trontollar el pilar basic de tot assessorament: la confiança.

 

Es aquí on Summa Patrimonia pot donar un valor afegit important assessorant als seus clients amb un anàlisi basat únicament en criteris tècnics i descartant qualsevol concepte de marge de producte. Nomes buscàvem el màxim rendiment possible per a cada client, adequant el risc a las característiques de cada client.

 

 

"LA INDEPENDÈNCIA ÉS LA MILLOR EINA PER A UN ASSESSOR"

Un altre front d’actuació era el control i exigència del rigor amb els proveïdors financers. Cada client i cada entitat financera tenia condicions diferents, hi havia casos en que es cobrava per uns conceptes a una entitat i en d’altres no. Vàrem pensar que per una negociació eficient era imprescindible un anàlisi personalitzat per cada client i una negociació global amb les entitats financeres, negociació que va comporta fer un estudi ce cada una de les partides, comissions de intermediació, despeses de transferència, despeses de custodia, etc... Buscàvem tenir mes força de negociació unint mes clients. El resultat va ser una reducció de les despeses bancaries en mes del 50% i gràcies aquesta intermediació les carteres van obtenir un increment de rendiment d’un 0.50% anual

 

 

"NOMÉS AMB L'ESTALVI EN LES CONDICIONS BANCÀRIES, ES PAGUEN SOBRADAMENT ELS NOSTRES HONORARIS"

 

 

A mesura que les relacions es varen anant a fiançant, els clients ens feien cada cop mes partícips d’altres preocupacions: inversions fora del sector bancari (participacions en negocis/empreses no cotitzades), inversions immobiliàries, capital risc, fiscalitat, assegurances, fiscalitat, etc.... en definitiva, es tractava de conèixer i actuar en el conjunt del patrimoni del client. Ara tocava assessorar globalment, fossin o no inversions en mercats organitzats. Aquesta visió de globalitat, ens ha ajudat a poder ampliar al màxim l’orientació al client i en poder ser una empresa de referencia per tot lo que signifiqui inversió.

 

Després d’uns anys en el sector i amb una evolució constant i varies ampliacions del nostre equip gestor, no oblidem les nostres arrels en el sector bancari, que es on vàrem aprendre la base del que som actualment, n’hi tampoc els nostres orígens a Summa Patrimonial amb un mòbil i un portàtil sota el braç, hi una idea clara d’una major atenció al client i una evocació d’excel·lència d’assessorament.

 

 

 

"GRÀCIES PER AQUESTS 10 ANYS DE CONFIANÇA EN NOSALTRES"

Imagen de seguimiento