Gestió
Notícies
Investment Europe febrer 2018
Investmente Europe, Febrero 2018
Assessors de fortunes
LA VANGUARDIA
La Vanguardia - Summa Patrimonia: del particular a l'empresa
La Vanguardia, del particular a lempresa
Summa Patrimonia entra a les inversions industrials
Diario Expansion
Diari La Vanguardia
Notícia Finanzas.pdf
Diari La Vanguardia. 2013; ¿i l'Ibex torna a la vida?
Ibex 2013.pdf
Diari La Vanguardia. Conversió de Summa Patrimonials a EAFI.
lavanguardia.pdf
Expansió Catalunya. Summa Patrimonials, quarta firma catalana d'assessorament autoritzada per la CNMV.
Expansion.pdf
Expansió Catalunya
Expansion.pdf
Revista EAFI
ArticulosEAFIs
Inverteixo, després emprens
invierto luego emprendes
Imagen de seguimiento