Serveis
Persones

Oferim un servei personalitzat i individualitzat als nostres clients, amb el fi de buscar la millor solució possible a les seves necessitats. Una vegada detectat el perfil de cada client, seleccionem els instruments d’inversió mes acordes amb les seves característiques.

 

Una de les coses mes importants per Summa Patrimonia es la preservació del capital dels nostres clients, i es per això que periòdicament fem revisió de l’evolució de les cartes i informem als nostres clients de la seva evolució. Com que ens trobem en un mercat en constant evolució, aquesta metodologia de treball ens permet detectar i transmetre als nostre clients, las modificacions que creiem oportunes dins de les seves carteres, per una correcta optimització del seu patrimoni.

 

Servei dirigit a particulars i famílies:

 

• Assessorament financer professional: En un mercat financer cada cop mes competitiu on l’oferta en els productes i serveis financers està en constant evolució, Summa Patrimonia l’hi ofereix l’ampli coneixement del seus assessors en aquesta matèria.

 

• Gestió personalitzada i individualitzada: Summa Patrimonia, ofereix un servei personalitzat e individualitzat per cada un dels seus clients, conforme a les seves característiques.

 

• Estratègia d’inversió d’acord al seu perfil: Definir el perfil del client i fer una adequada proposta d’inversió, conforme amb el seu perfil de risc.

 

• Objectivitat assegurada: Summa Patrimonia ofereix objectivitat en l’elecció dels millors productes y serveis financers a terces, centrat exclusivament en l’interès dels nostres clientes.

 

• Seguiment constant de l’evolució de les inversions realitzades: Summa Patrimonia realitza constantment avaluacions de rendibilitat de las carteres, per tal de detectar la correcta evolució i optimització.

 

• Estudi de mercat en busca de nous productes: Realitzem constantment recerca de nous productes en el mercat, para buscar noves alternatives d’inversió a les carteres dels nostres clients.

 

• Reporting de las inversions: Preparació del resumen de la gestió realitzada i de la seva evolució, per tal que permeti la millor gestió del patrimoni.

 

• Gestió global i integrada: s’integra i es coordina les diferents possibilitats de la gestió patrimonial, tan a nivell econòmic (inversió, assegurances, immobles,...) com a nivell fiscal (successions, fiscalitat,...)

 

Serveis per inversors
Serveis per a empreses
Imagen de seguimiento